Skip to main content

Γράφει ο Δρ. Γεώργιος Γεωργιάδης – Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος Excelix Ltd. & Επισκ. Καθ. Παν. TU Dortmund University

Η βιώσιμη αστική κινητικότητα αποτελεί μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις. Η ενίσχυσή της συνδέεται άμεσα με την οικονομική ανάπτυξη, τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και κατ’ επέκταση τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η παγκόσμια ανησυχία για την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας των πόλεων, έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή εναλλακτικών μέσων μεταφοράς, φιλικότερων προς το περιβάλλον. Στην Κύπρο συγκεκριμένα, ο τομέας των μεταφορών είναι υπεύθυνος για το 49% των εθνικών εκπομπών με 2 εκ. τόνους ισοδύναμου CO2 ετησίως.

Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, έδωσαν τη δυνατότητα στα ηλεκτροκίνητα οχήματα να αποτελέσουν αξιόπιστη λύση στο ζήτημα των μεταφορών, κερδίζοντας το ενδιαφέρον τόσο των κυβερνήσεων, όσο και της βιομηχανίας. Έτσι, η ευρεία εισαγωγή των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην κυκλοφορία είναι σήμερα κοινωνικά αποδεκτή και τεχνικά εφικτή.

Ωστόσο, η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, και ειδικότερα η αειφόρος μετάβαση, χαρακτηρίζεται από μεγάλη πολυπλοκότητα και οφείλει να λαμβάνει υπόψη τους υπάρχοντες περιβαλλοντικούς και οικονομικούς περιορισμούς. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητος ο σαφής στρατηγικός σχεδιασμός και οι συντονισμένες δράσεις, ώστε να εκπληρώνονται οι βασικές συνθήκες και προϋποθέσεις ─ όπως η ανάπτυξη υποδομών (π.χ. δικτύου φόρτισης), η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η προώθηση συγκεκριμένου ρυθμιστικού πλαισίου (π.χ. οικονομικά κίνητρα). Η Λεμεσός έχει τη δυνατότητας να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις και να υιοθετήσει την ηλεκτροκίνηση, κάνοντάς την μέρος της καθημερινότητας των πολιτών της. Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι όχι πόσο άμεσα, αλλά πόσο αποτελεσματικά και βιώσιμα αυτό θα πραγματοποιηθεί.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με μια δέσμη μέτρων για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, επιδιώκει να ενισχύσει τη στήριξή της προς τις ευρωπαϊκές πόλεις. Για το σκοπό αυτόν, πόλεις των κρατών μελών, μεταξύ των οποίων και η Λεμεσός, κλήθηκαν να διασφαλίσουν την ανάπτυξη και υλοποίηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. H Συμφωνία αυτή αποτελεί ευκαιρία για την υλοποίηση φιλόδοξων έργων για τη Λεμεσό στο χώρο της κινητικότητας, της «πράσινης» ενέργειας και γενικότερα της έξυπνης πόλης.

Στο πλαίσιο αυτό και λειτουργώντας υποστηρικτικά στην υλοποίηση του ΣΒΑΚ, είναι σκόπιμο να διερευνηθεί η εφαρμογή ενός εύρους τεχνολογιών στο χώρο της ηλεκτροκίνησης και των νέων μορφών κινητικότητας ─ όπως η μικροκινητικότητα, τα συστήματα έξυπνης στάθμευσης, τα συστήματα επικοινωνίας μεταξύ οχημάτων (V2V) και οχημάτων με υποδομές (V2I) κ.α. Για παράδειγμα, στα πλαίσια πιλοτικών προγραμμάτων θα μπορούσε να προωθηθεί η μετακίνηση των πολιτών στο παραλιακό τμήμα της πόλης με ηλεκτροκίνητα ποδήλατα ή αυτόνομα ηλεκτρικά λεωφορεία, τα οποία θα λειτουργούν με «πράσινες» πηγές ενέργειας.

Τέτοιες δράσεις,  δημιουργούν ταυτόχρονα συνέργειες και σε οικονομικό επίπεδο. Ενδυναμώνεται η τεχνολογική σκηνή της Λεμεσού και η πόλη μετατρέπεται σε πόλο έλξης για οργανισμούς και εταιρείες του χώρου. Παράλληλα, υποστηρίζεται η επιχειρηματικότητα, καθώς δίδονται ευκαιρίες σε νεοφυής, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αναλάβουν δημιουργικό ρόλο στο νέο αναπτυξιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται. Έτσι, ενισχύεται ο στρατηγικός ρόλος της Λεμεσού ως κόμβου τεχνολογίας στη νοτιοανατολική Ευρώπη.