Skip to main content

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σάββατο η ημερίδα που διοργάνωσε η Πρωτοβουλία «Για τη Λεμεσό» με θέμα το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, τον σχεδιασμό του, την υλοποίησή του, και τον ρόλο της τοπικής κοινωνίας. Στο πάνελ της συζήτησης συμμετείχαν τεχνοκράτες και ειδικοί στον τομέα της κινητικότητας, με επαγγελματική και ακαδημαϊκή εμπειρία.

Συγκεκριμένα, οι εισηγητές που έθιξαν το ζήτημα της εφαρμογής ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στις διάφορες διαστάσεις του ήταν:

Γιάννης Αρμεύτης, Αρχιτέκτονας, Πρωτοβουλία «Για τη Λεμεσό»
Δρ. Κωνσταντίνος Λαλένης, Συγκοινωνιολόγος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δρ. Κωνσταντίνος Σερράος, Πολεοδόμος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δρ. Γιώργος Γεωργιάδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Γενικός Διευθυντής Excelix, Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Dortmund
Δρ. Δημήτρης Δημητρίου, Συγκοινωνιολόγος

Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο Δρ. Βύρων Ιωάννου, Πολεοδόμος, Πανεπιστήμιο Frederick, Πρωτοβουλία «Για τη Λεμεσό».

Δείτε τα Highlights από την εκδήλωση

Στην εισαγωγή του ο Γιάννης Αρμεύτης χαρακτήρισε την κυκλοφορία, την κινητικότητα και τον δημόσιο χώρο ως μερικά από τα σημαντικότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει η Λεμεσός, στηριζόμενος σε έρευνα κοινής γνώμης που πραγματοποίησε η Πρωτοβουλία «Για τη Λεμεσό». Ζητήματα που όπως ανέφερε, θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούν τους δημότες της Λεμεσού εάν δεν ληφθούν τολμηρές αποφάσεις που να επισπεύσουν την εφαρμογή του ΣΒΑΚ στην πόλη. Οι απόψεις των ειδικών στον συγκεκριμένο τομέα αποτελούν βασικό στοιχείο της διαβούλευσης που πραγματοποιεί η Πρωτοβουλία, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν.

Με τη σειρά του, ο πρώτος εισηγητής, Καθηγητής Κωνσταντίνος Λαλένης, αναφέρθηκε στο θέμα της αστικής διακυβέρνησης και στις προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των ΣΒΑΚ. Σύμφωνα με τον κ. Λαλένη, παρά τη συνεισφορά των ΣΒΑΚ στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της κάθε πόλης, υπάρχουν συγκεκριμένες προκλήσεις που αναδύονται και απαιτούν τη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Ιδιωτικού Τομέα, τους Τεχνοκράτες (συγκοινωνιολόγοι, επαγγελματίες, στελέχη της διοίκησης κλπ.), και την ίδια την τοπική κοινωνία. Η λήψη τέτοιων αποφάσεων, όπως και η εφαρμογή των ΣΒΑΚ, απαιτεί τη συμμετοχή των επηρεαζόμενων μερών, για την καταγραφή των επί μέρους ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των διαφόρων ομάδων, την επαρκή πληροφόρηση/διαβούλευση/εκπαίδευση, και τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων.

Ακολούθως, η παρουσίαση από τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Σερράο, αφορούσε στις εφικτές παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο της κάθε πόλης. Διαχρονικά, οι πόλεις περιορίζουν το διαθέσιμο δημόσιο χώρο στον οποίο έχει πρόσβαση ο κάθε πολίτης. Αναφέρθηκε στους διάφορους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού των πόλεων, στις διάφορες μεθόδους αλλά και εργαλεία σχεδιασμού, αλλά και σε εφικτές παρεμβάσεις χαμηλού κόστους και άμεσης εφαρμογής. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην αναδυόμενη ιδέα του «διαμοιρασμού», η οποία προωθεί τη χρήση μέσων διακίνησης από κοινού, όπως για παράδειγμα οι ενοικιάσεις ποδηλάτων ή το car sharing. Τέλος, έθιξε τη σημασία της δημόσιας διαβούλευσης που πρέπει να επιτελείται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των συγκεκριμένων παρεμβάσεων.

Οι Σύγχρονες τάσεις και καλές πρακτικές για την ανάπτυξη μοντέλων βιώσιμης αστικής κινητικότητας ήταν το θέμα της παρουσίασης του Γεώργιου Γεωργιάδη. Με αναφορές στις αναδυόμενες παγκόσμιες τάσεις στον τομέα της κινητικότητας, με παραδείγματα από το εξωτερικό τα οποία υποδεικνύουν τη μετάβαση της κοινωνίας από το μοντέλο της ατομικής ιδιοκτησίας σε μοντέλα συνδρομητικά και κοινής χρήσης, και τις νέες μορφές κινητικότητας, ο κ. Γεωργιάδης, παρουσίασε το πώς μπορεί να προωθηθεί η καινοτομία και η βιώσιμη ανάπτυξη. Βασικό στοιχείο της τοποθέτησής του ήταν η ανάγκη για την ανάπτυξη ενός πνεύματος συλλογικότητας και συνεργασίας μεταξύ όλων των μερών της κοινωνίας. Ιδιαίτερα, μέσω της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών, η κάθε κοινωνία μπορεί να ενημερωθεί και να εκπαιδευτεί κατάλληλα, με τρόπο που να της επιτρέπει να ανταποκρίνεται στις τάσεις τις εποχής, χωρίς να αναγκάζεται απλά να ακολουθεί τις εξελίξεις.

Τέλος, ο Δημήτρης Δημητρίου, παρουσίασε τις κρίσεις και τις προκλήσεις που προκύπτουν σε σχέση με το ΣΒΑΚ Λεμεσού. Έχοντας εξειδικευμένες γνώσεις ως συγκοινωνιολόγος, αλλά και την πείρα που του απέφερε ο η εμπλοκή του ως συντονιστής του ΣΒΑΚ, κατέθεσε τις δικές του προσωπικές απόψεις για τους παράγοντες που επηρεάζουν την κινητικότητα στη Λεμεσό. Ακολούθως αναφέρθηκε επιγραμματικά στις προτάσεις και τους στόχους του ΣΒΑΚ, πριν ολοκληρώσει αναφερόμενος στις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη μη εφαρμογή του ΣΒΑΚ, το οποίο θα συμβάλει στη δημιουργία μιας πόλης ανθρώπινης, προσβάσιμη σε όλους και με αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους της.

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση

Η ημερίδα έκλεισε με ανοικτή συζήτηση μεταξύ εισηγητών και παρευρισκομένων, απαντήθηκαν ερωτήσεις και κατατέθηκαν απόψεις.

Παρακολουθήστε ολόκληρη την ημερίδα